Papadimitriou Kitchen Miles | Papadimitriou Kitchen Miles

Πόρτα οριζόντια-κάθετα νερά

Πόρτα οριζόντια-κάθετα νερά
Πόρτα οριζόντια-κάθετα νερά
Πόρτα οριζόντια-κάθετα νερά

Πόρτα laminate  με οριζόντια-κάθετα νερα.Δυνατότητα επιλογής χρωμάτων.