Papadimitriou Kitchen Miles | Papadimitriou Kitchen Miles

Κουζίνα corian

Κουζίνα corian
Κουζίνα corian
Κουζίνα corian
Κουζίνα corian
Κουζίνα corian
Κουζίνα corian

Έπιπλο κουζίνας με πάγκο και πλάτη  από λευκό corian